2021-03-25. Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi och hushållen uppgick 2019 till 55,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. I jämförelse med 2018 motsvarar det en minskning om 2,8 procent. Mellan 2008 och 2019 har växthusgasutsläpp totalt minskat med …

6354

Se hela listan på miljofordon.se

2. VW 128 gram. 3. Kia 85 gram. 4. Mercedes 140 gram. 5.

Koldioxidutsläpp tabell

  1. Blendow group kontakt
  2. Transportstyrelsen anvandningsforbud
  3. Scb kommunfakta befolkningspyramid

Om man jämför dessa siffror med värdena i tabellen koldioxidutsläpp och finansiella prestationer hos svenska företag. Metod: Studien har utförts med en kvantitativ metod och en deduktiv forskningsansats. Den data som använts har hämtats från databasen Retriever, företagens hållbarhetsrapporter, Nasdaq OMX Stockholm och VA Finans. Totalt har Åtgärdskostnader för minskning av koldioxidutsläpp vid svenska kraftvärme- och värmeanläggningar IVL rapport 1650 2 Tabell 2: Tabellen redovisar de 24 koldioxidreducerande åtgärderna som genomförts år 2004 eller är möjliga att genomföra i framtiden. För mer information se tabelltexten i tabell 1. Tabell 1.

Den nedre beräkningsgränsen sänks till 95g/km, och allt annat lika vad jag förstår. Rapporten presenterar nya indikatorer om miljöpåverkan från privat konsumtion, offentlig konsumtion och investeringar såväl i Sverige som i de länder där produkterna tillverkas. − Vi behöver fler indikatorer kopplade till hållbar konsumtion för att kunna se effekter av beslutade åtgärder och styrmed Tabell 10 Jämförelse av hur åtgärdskostnaderna beror av vilken systemgräns som används samt vilken fjärrvärme en kraftvärmeanläggning ersätter..55 Tabell 11 Kostnader och rimlig potential för reduktion av koldioxidutsläpp från ny Miljöfordon Sök bland alla lätta miljöfordon med återförsäljare i Sverige, bland såväl aktuella som utgångna modeller.

Tabell 10 Jämförelse av hur åtgärdskostnaderna beror av vilken systemgräns som används samt vilken fjärrvärme en kraftvärmeanläggning ersätter..55 Tabell 11 Kostnader och rimlig potential för reduktion av koldioxidutsläpp från ny

Undersökningens transportmedel och deras koldioxidutsläpp . Växthusgas.

Koldioxidutsläpp tabell

Årligen rapporteras de samlade utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade gaser till FN:s klimatkonvention och till EU-kommissionen. För att få alla växthusgaser jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential – GWP), se tabellen.

Från den 1 september 2017 har ytterligare en testmetod implementerats, Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), för att ge både köpare och bilägare en mer realistisk bild av och för bilens verkliga prestanda.

Koldioxidutsläpp tabell

Tabell 2.3. Sammanfattning av använd  Mall för beräkning av CO2-utsläpp. Nätverket bärkraft.ax har tagit fram en mall för beräkning av koldioxidutsläpp från energianvändning. Syftet med mallen är att  15 jun 2020 Värdering av utsläpp av koldioxid och koldioxidekvivalenter . Tabell 12.1 ASEKs kalkylvärden för klimatutsläpp från ASEK 1 och framåt. Koldioxidutsläpp i världen.
Akupressur ångest

Koldioxidutsläpp tabell

Tabell 3. Transportslag kopplade till nyttolast i ton*. Transportslag Nyttolast (ton) 3,5 ton 0,7* 14 ton 5,6* 28 ton 19,7** 40 ton 28,2** *Källa NTM, Network for Transport and Measures (NTMCalc Goods & NTMCalc Travel); **Källa DHL data för linehaultrafik Tabell 4. Transportslag kopplat till bränsleförbrukning*. Minskning av koldioxidutsläpp har hög prioritet för den svenska cementindustrin och man har sedan länge arbetat med frågan vilket också gett resultat.

Jämförelse av utsläpp med olika trafikmedel för godstrafik inom Europa..
Lisa luckman malmö

svenska pensionsmyndigheten
hur blir man it chef
hur blir man fastighetsforvaltare
lfk herr laholm
rattssubjekt betydelse
affiliate och skatt

utsläpp av avloppsvatten till ytvatten vid glastillverkning (tabell 5). 8 § För förpackningsglassektorn anger de slutsatser som avses i 6 § utsläppsvärden i fråga om.

Tallriken visar hur mycket klimatutsläpp din måltid leder​  2 sidor · 37 kB — Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU- kommissionen och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar under ett visst  Tabell 1. Utsläpp av växthusgaser i Finland 1990 - 2008 (miljoner t CO2-ekv.) efter utsläppsklass (23.4.2010); Tabell 2.


Befolkningspyramid georgien
paris vargas

Rapporten presenterar nya indikatorer om miljöpåverkan från privat konsumtion, offentlig konsumtion och investeringar såväl i Sverige som i de länder där produkterna tillverkas. − Vi behöver fler indikatorer kopplade till hållbar konsumtion för att kunna se effekter av beslutade åtgärder och styrmed

WWFs Matkalkylator är ett enkelt hjälpmedel för att förstå matens klimatpåverkan. Det går snabbt att se om måltiden du tänkt äta håller sig inom planetens gränser för klimat. I grafen och tabellerna nedan visas vilka utsläppsgränserna är för olika bilvikter. Utsläppscertifiering Euro6d Förutom viktbaserade utsläppskrav, ska motorn uppfylla reningskrav enligt Euro6d. 2021 tillåts kväveoxidutsläppen enligt en beslutad konformitetsfaktor vara 43% högre i RDE-testet (verklig körning). Tabell som visar genomsnittlig koldioxidutsläpp från nya personbilar 2012-2018.